KÉPVISELET, VÉDELEM, LETÉTKEZELÉS

Képviselet

A képviselet magában foglalja mind magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, állami, vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint az állami és önkormányzati hatóságok, továbbá a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban egyaránt.

Védelem

A terhelt védelme szabálysértési és büntetőeljárásban a nyomozó hatóságok, a vámhatóság és a bíróság előtt, valamint a büntetés-végrehajtása során. Mindez, magában foglalja - egyebek mellett - a terhelttel való kapcsolattartást, a védekezés törvényes eszközeiről és a jogairól való tájékoztatást, érdekében minden törvényes védekezési eszköz felhasználását, továbbá a felelősségét enyhítő tények felderítésének szorgalmazását, stb.

Letétkezelés

A fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van, az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel (céllal) - írásbeli megállapodás alapján - pénz vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.